OM FORFATTERRETTIGHETER: HJELP, HVORDAN OVERLEVE SOM FORFATTER?

Det er dessverre de færreste forfattere forunt å skrive en bestselger, slik at man kan leve av å være forfatter. De fleste trenger flere inntektskilder og her får du tips, informasjon og råd om hvordan du kan sikre din økonomi som forfatter best mulig. Hva kan du vente deg, og hva må du passe på?
Vi snakker blant annet om:
• mulige inntektskilder og samarbeidspartnere.
• hvordan du bør organisere deg rent økonomisk. Lønner det seg å ha enkeltmannsforetak eller eget AS?
• hva med pensjon?
• hva du bør passe på ved inngåelse av forlagskontrakt. Hvorfor er Normalkontrakten viktig?
• hvilke stipendordninger som finnes og hvordan du søker du stipend. Hva bør med i søknaden?
• hvorfor det er viktig å være fagorganisert.
• hvordan få en best mulig økonomisk hverdag

Arrangør: Forfatterforbundet.

Informasjon om arrangementet.

Arrangementet er gratis.