HVA VET VI EGENTLIG OM NORSKE LESERE?

Regjeringens leselyststrategi skal gi grobunn for mer lesing i Norge. Hva sier leserne selv om hva som fremmer lesegleden - og hva hindrer den?
Selv når alle bøkene i utvalget er blant de beste i Norge, er leserne forskjellige. Hvordan selge riktig bok til riktig menneske? Bokklubben har gjort et stort arbeid for å lære mest mulig om voksnes lesing. Gjennom å finkjemme forskningsrapporter og statistikk, og gjennomføre spørreundersøkelser og kvalitative intervjuer med et stort antall lesere, har Bokklubben samlet ny innsikt om hva som former storlesernes lesevaner.
Bokklubbens direktør Ingeborg Volan og medlems- og markedssjef Arnbjørn Marklund deler målgruppeinnsikt flere i bokbransjen kan ha nytte av, og gir tre konkrete innspill kulturministeren bør ha med seg i arbeidet med leselystrategien.

Arrangør: Bokklubben

Arrangementet er gratis.
Informasjon om arrangementet.