10:30 til 11:30        ODYSSEEN – EN KONSERTFORTELLING.
Fremført av lærerensemblet fra Lillehammer kulturskole.
Arrangør: Lillehammer Kulturskole
Sted: Busmoen Bo -og servicesenter.

12:00 til 14:00        ÅPNING AV SENIORUKA
KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER- UTFORDRINGER OG FRAMTIDIG UTVIKLING.

Leder av utvalg for Helse og velferd Geir Bjørke og Kommunalsjef Bernt Tennstrand inviterer kommunens innbyggere til informasjon og dialogmøte. Kommunens politikere, ansatte, ledere og fagorganisasjoner utfordres til å møte. Bli med og skap forventninger til kommunens politiske partier mot kommunevalget i september 2023.
Arrangør: Lillehammer Kommune v/Eldrerådet.
Sted: Kulturhuset Banken, Festsalen.

12:30                         ODYSSEEN – EN KONSERTFORTELLING.
Fremført av lærerensemblet fra Lillehammer kulturskole.
Arrangør: Lillehammer Kulturskole
Sted: Gartnerhagen Bo -og servisesenter.

13:00                         SENIORKINO.
Film: Utvandrerne.
Sted: Lillehammer Kino.

18:00                         OMVENDT LESERSIRKEL v/ Grethe Borgen.
Tema: «Før plogen din over de dødes knokler» av Olga Tokarczuk. Bli med i diskusjonen av boken. 
Arrangør: Lillehammer Bibliotek og Litteraturhus.
Sted: Lillehammer Bibliotek