VELKOMMEN

1. oktober er den internasjonale dag for eldre. I den forbindelse inviterer Lillehammer kommune igjen til «senioruka».
Lillehammer Janitsjar og Nordre ål skolemusikk holder festkonsert i Kulturhuset Banken den 1. oktober for interesserte i alle aldre.
Konserten markerer også den internasjonale dag for eldre, og senioruka.

FN har erklært 2021-2030 for tiåret for sunn alderdom. Et hovedmål med dette er å rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet. Vi har satt sammen et program som innenfor helseperspektivet tar for seg ulike forhold som gjelder demens. Både for den som blir rammet, deres pårørende, og kommunens tilbud.

Når det gjelder spørsmålet om hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet orienterer helse og velferdssektoren om muligheter og utfordringer gjennom «mestringsmodellen» og bruk av velferdsteknologi og andre hjelpemidler.

Tema for eldredagen 2021 er «digital rettferdighet for alle aldre». Eldre opplever i større grad å bli ekskludert fra den digitale sfæren enn yngre, og mange reserverer seg på grunn av historier om svindel og usikkerhet. Den 1. oktober begynne med et foredrag med utgangspunkt i tema omkring «Eldre og nettsikkerhet».

Senioruka har kulturtilbud på programmet som egner seg for de fleste. Her nevnes Erik Lukashaugen med «Midtlivsviser og Hans Børli-Blues», Magne Skjævesland med «Kongs-roser», Lillehammer og Øyer Seniorteater med «Huskestugu på Busmoen», Lillehammer kino og omvisning i Lillehammer kunstmuseum.

Hilsen
Ordfører, Eldrerådet og kulturhuset banken

PROGRAM SENIORUKA 2021.

Fredag 1. oktober Kl. 12:00 – 14:00 Kulturhuset Banken, Festsalen
Markering av eldredagen og Åpning av Senioruka Ved Ordfører Ingunn Trosholmen

Eldre og nettsikkerhet
Foredrag av Ivar Kjærem, Cyberforsvaret.
Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er "digital rettferdighet for alle aldre".Lillehammer kommune/eldrerådet markerer eldredagen og en påfølgende senioruke. Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Lillehammer kommune inviterer til åpent møte.

Fredag 1. oktober Kl. 18:00 Kulturhuset Banken, Festsalen

Samarbeidskonsert Lillehammer Janitsjar, Nordre Ål skolemusikk og Haakon Esplo.

Samarbeidskonsert ledet av Haakon Esplo.
Dirigenter er: Saska Cvijanovic og Trond Sagbakken.
Konsert med Lillehammer Janitsjar, Nordre ål skolekorps og Haakon Esplo.

Billetter kr. 150,- stk. kjøpes via Hoopla.no eller i døra i Kulturhuset Banken ved ankomst.

Søndag 3.oktober Kl. 18:00 Kulturhuset Banken, Festsalen.

Konsert Med Magne Skjævesland – Kongs-Roser.
Billetter på www.Hoopla.no eller ring telefon 412 03 291 for reservasjon av billetter.
Billett Kr.150,- pr. stk.
Sanger og toner fra "Villroser", "Kongen" og «Ferdaminne».Tekster om (skaldekvad) og Olav den hellig.

 Konserten framføres av Magne Skjævesland, gitar og vokal.
Artisten har lang erfaring som musiker og skuespiller, og vektlegger den nære kontakten med publikum.

Mandag 4. oktober Kl. 11:00 -1330 Kulturhuset Banken, Festsalen.

Mennesker med demens sykdom - og deres pårørende.

11:00-1200       Opplevelser og utfordringer i møte med samfunnet Stine, Nils-Arne og Inger Øygarden samtaler om pårørende rollen. Musikalsk innslag v/Nils-Arne.
1230-1330        Sektor helse og velferd.

Meierigården - et tilbud i Lillehammer kommune

Leder Ruth Elisabeth Engøy, forteller.
Meierigården er et tilbud for innbyggere i Lillehammer kommune. Vi har et særlig fokus på forebyggende og støttende arbeid for personer med demens, deres pårørende og øvrig nettverk.Vi ønsker å se på muligheter når vi spør: Hva er viktig for deg? Hva fyller livet ditt med innhold? Hva om det skulle skje noe som gjør at du mister litt taket i livet du gjerne vil leve? Hva skal til for at det fortsatt kan være mulig å være delaktig, til tross for redusert helse?

 Lillehammer Kommune inviterer til åpent møte!

 Norli selge boken «Pårørendesjokket» + andre relevante bøker

 Meierigården inviterer til besøk - adr. Wiesesgate 2c. i senioruka. Du er velkommen tirsdag-fredag mellom 1300 og 1400.

Tirsdag 5. oktober  Kulturhuset  Banken, Kafe Banken.

1100-1330 Mestringsmodellen, velferdsteknologi –   framtidens helse og velferdstjenester.
Ved Sektor helse og velferd. Kommunalsjef Helse og velferd Bernt Tennstrand, Rådgivere Håkon Kolden og Randi Willa

Visjonen «Mestring hele livet» legger grunnlaget for framtidens helse- og omsorgs-tjenester. Det handler om å mestre eget liv med de muligheter og begrensninger som finnes, og bidra til god livskvalitet for den enkelte. Alle skal ha muligheten til å leve et aktivt og mest mulig selvstendig liv uavhengig av sykdom og funksjonstap.

Sektor helse og velferd innfører derfor en mestringsmodell der målet er å legge til rette for innbyggernes mulighet til å mestre eget liv og dermed få økt livskvalitet. Dette vil innebære en retningsendring i tjenestene som flytter oppmerksomheten til «Hva er viktig for deg så du kan mestre livet ditt så godt som mulig»?

I tillegg må velferds- og mestringsteknologi tas i bruk for å oppnå mestring og selvstendighet til tross for funksjonstap.

Framtidsrettede Helse og velferdstjenester og mestringsmodell

Hva er velferdsteknologi, hvilke muligheter finnes og hvilke fordeler kan det ha for meg i mitt liv?
Hvordan kan vi forberede egen alderdom?

Balanse hele livet

Ved Fysioterapeut Ragnhild Meling Pedersen, Rehabiliteringsavdelingen, Mange er redde for å falle og blir mindre aktive enn de vil og bør. Balansetrening gir økt livskvalitet og økt mobilitet. Informasjon om forebyggende hjemmebesøk for 80- åringer og «Vi på 75-konferansen»
Ved ergoterapeut Marthe Hvindenbråten, Rehabiliteringsavdelingen.
Lillehammer kommune inviterer til åpent møte!

Onsdag 6. oktober Kulturhuset Banken, Festsalen 

Kl.19:00 Konsert Med Erik Lukashaugen – Midtlivs viser & Børli Blues.
Billett Kr.330,- pr. stk.  - Billetter på www.Hoopla.no eller ring telefon 412 03 291

Torsdag 7. oktober kl. 12:00 Lillehammer Kunstmuseum

Omvisning i utstillingen «UTVIDELSER – Ny kunst, ny samling».
Omvisningen varer i 45 minutter, kun 20 plasser.
kr. 135,- pr. billett som betales ved fremmøte i Lillehammer Kunstmuseum.

Påmelding til Kulturhuset banken v/Jane Finberget på 412 03 291

Kunstpause kl. 11:30 til 11:45 – egen påmelding via museets nettsider.

Torsdag 7. oktober kl.12:00 Lillehammer kino

Den første torsdagen i hver måned klokken 12, inviterer Lillehammer kino til en utvalgt film hvor vi byr på kaffe og biteti i forkant av filmen. Alt er inkludert i kinobilletten. I senioruka viser de to filmer - Seniorkino kr 105,- pr. billett.

 LILLEHAMMER-ØYER SENIORTEATER INVITASJON TIL JUBILEUMAFORESTILLING

 «HUSKESTUGU PÅ BUSMOEN»

 Seniorteateret markerer sitt 10-års-jubileum med nok en folkekomedie av Wahlberg, «Söderkåkar» eller Huskestugu på Busmoen som de har kalt det.

Torsdag 7. oktober kl. 18:00. 
Fredag 8. oktober kl. 12.00.
Lørdag 9. oktober kl. 18:00.

Kulturhuset Banken, Festsalen
Billetter kr. 225,- pr. stk. på www.Hoopla.no eller i døra hvis ledige billetter.
Informasjon om ledige billetter: Tlf.: 412 03 291.