1100-1330 -  Sektor helse og velferd. Mestringsmodellen, velferdsteknologi – framtidens helse og velferdstjenester.

FOREDRAG AV:
Kommunalsjef Helse og velferd Bernt Tennstrand
Rådgiver Helse og velferd Håkon Kolden
Rådgiver Helse og velferd Randi Willa

Visjonen «Mestring hele livet» legger grunnlaget for framtidens helse- og omsorgstjenester. Det handler om å mestre eget liv med de muligheter og begrensninger som finnes, og bidra til god livskvalitet for den enkelte. Alle skal ha muligheten til å leve et aktivt og mest mulig selvstendig liv uavhengig av sykdom og funksjonstap.Sektor helse og velferd innfører derfor en mestringsmodell der målet er å legge til rette for innbyggernes mulighet til å mestre eget liv og dermed få økt livskvalitet. Dette vil innebære en retningsendring i tjenestene som flytter oppmerksomheten til «Hva er viktig for deg så du kan mestre livet ditt så godt som mulig»?

I tillegg må velferds- og mestringsteknologi tas i bruk for å oppnå mestring og selvstendighet til tross for funksjonstap.

Framtidsrettede Helse og velferdstjenester og mestringsmodell
Hva er velferdsteknologi, hvilke muligheter finnes og hvilke fordeler kan det ha for meg i mitt liv?
Hvordan kan vi forberede egen alderdom?

Balanse hele livet

Ved Fysioterapeut Ragnhild Meling Pedersen, Rehabiliteringsavdelingen, Mange er redde for å falle og blir mindre aktive enn de vil og bør. Balansetrening gir økt livskvalitet og økt mobilitet.

Informasjon om forebyggende hjemmebesøk for 80- åringer og «Vi på 75-konferansen»

 Ved ergoterapeut Marthe Hvindenbråten, Rehabiliteringsavdelingen.

Lillehammer Kommune inviterer til åpnet møte!