REFLECTIONS IN LIGHT ble skrevet av Arve Henriksen og Sigurd Hole til Festspillene i Elverum 2022. Verket henter sin inspirasjon fra lysets omskiftelige natur og dets dynamiske tilstedeværelse i tid og rom. Musikken kan blant annet sees som en forlengelse av Holes soloarbeid, hvor klanglig utforskning av kontrabassens overtonespekter står sentralt. I REFLECTIONS IN LIGHT blir disse teksturene orkestrert for flere strykere: to kontrabasser, viola da gamba og fiolin. Preparert piano, elektronikk og diverse slagverksanordninger (som glass, metall og stein) danner flerdimensjonale rytmiske teksturer som veves inn i lyden av strykerne. Henriksens særegne trompetsound vil både opptre som en integrert del av disse ulike lydlandskapene, og som en melodisk ledestjerne gjennom lysets refleksjoner.

Medvirkende:
Arve Henriksen – trompet 
Sigurd Hole – kontrabass 
Ståle Storløkken – piano 
Vilde Sandve Alnæs – fiolin
Inga Margrete Aas – kontrabass / viola da gamba
Ane Marthe Sørlien Holen – slagverk

Billett kr. 256,- .

Billetter finner du her.

 

 

-