De siste årene har bokbransjen vært i kraftig endring. Høye opplagstall er konsentrert om noen få forfattere og titler, og en håndfull personer i bokhandlenes bokråd har fått økt makt. Halvparten av alle titler selges i mindre enn åtte eksemplarer. Mange forfattere finner ikke bøkene sine i butikkene lenger. Luken for å synliggjøre nye utgivelser er blitt kortere, mens medienes kulturredaksjoner vier stadig mindre plass til litteraturen. Hvordan har denne situasjonen egentlig oppstått? Hva skjer med ytringsrommet og informasjonsfriheten dersom maktkonsentrasjon, klikk og kapitalkrefter får styre den litterære samtalen og lesernes valg? Og hvordan bør den nye bokloven forholde seg til disse spørsmålene?

Paneldeltakere er forfatter og professor i økonomi Karine Nyborg, førsteamanuensis og litteratursosiolog Cecilie Naper og direktør i Norli John Thomasgaard.
Samtalen ledes av Thomas Espevik, kulturredaktør i Vårt land. Arrangør: Utvalg for litteratur og kunst i Norsk PEN.

Arrangør: Utvalg for litteratur og kunst i Norsk PEN