11:00-1200       Opplevelser og utfordringer i møte med samfunnet. Stine, Nils-Arne og Inger Øygarden samtaler om pårørende rollen. Musikalsk innslag v/Nils-Arne.
 1230-1330       Sektor helse og velferd. Meierigården - et tilbud i Lillehammer kommune. Leder Ruth Elisabeth Engøy, forteller.

Meierigården er et tilbud for innbyggere i Lillehammer kommune. Vi har et særlig fokus på forebyggende og støttende arbeid for personer med demens, deres pårørende og øvrig nettverk.Vi ønsker å se på muligheter når vi spør: Hva er viktig for deg? Hva fyller livet ditt med innhold? Hva om det skulle skje noe som gjør at du mister litt taket i livet du gjerne vil leve? Hva skal til for at det fortsatt kan være mulig å være delaktig, til tross for redusert helse?

Lillehammer Kommune inviterer til åpent møte!

Bokhandel Norli selge boken «Pårørendesjokket» + andre relevante bøker

Meierigården inviterer til besøk - adr. Wiesesgate 2c
Meierigården inviterer til å besøke i senioruka. Du er velkommen tirsdag-fredag mellom 1300 og 1400