LITTERATURENS SLUTT? OM MORALISME, ESTETIKK OG KUNSTENS FORVITRENDE AUTONOMI

Digitalt foredrag ved Sven Anders Johansson

Den moderne kunsten oppsto fordi kunsten ble befridd fra alle etiske og politiske oppgaver – kunsten ble skandaløs anomali. I dag tyder mye på at kunsten og litteraturen er på vei til å gjeninnta sin gamle funksjon. Dermed blir den på et vis «viktig» – en mengde ideologisk fargede eksempler fra de siste tiårene tyder i alle fall på det. Problemet er at litteraturen i og med denne utviklingen samtidig risikerer å miste sin frihet og sin mulighet til romme en egen sannhet. Ja, kanskje mister den rett og slett seg selv?

Arrangør: Norsk Kritikerlag

Lenke for å dele programpost.