Seniorteateret markerer sitt 10-års-jubileum med nok en folkekomedie av Wahlberg, «Söderkåkar» eller Huskestue på Busmoen som de har kalt det.

Gideon Wahlberg «Søderkåkar» oversatt til «Huskekestue på Busmoen» 

Denne oversettelsen ble til fordi Lillehammer og Øyer seniorteater ønsket å spille "Söderkåkar"  og ikke fant noen norsk oversettelse.

"Söderkåkar" er en komedie der handlingen er lagt til arbeiderstrøket Södermalm eller "Söder" i Stockholm. Handlingen er mye bygget på klassemotsetninger  som blant annet kommer til uttrykk gjennom dialektbruken: Arbeiderdialekt og "rikssvensk" (eller vel så det).

Selv om Lillehammer er en svært mye mindre by enn Stockholm, har vi et lignende dialektskille. Byens middelklasse snakker såkalt "østlandsk bymål", også kalt "dannet østlandsk", mens arbeiderstrøkene, særlig bydelen Busmoen, har utviklet det som regnes som "lillehammerdialekt". Den har en del likheter med Oslos østkantdialekt, men er også sterkt påvirket av talemålet i den tidligere omegnskommunen Fåberg, som fra 1960 har vært innlemmet i byen. Vi tror de fleste eller alle byene på Østlandet har et tilsvarende dialektskille, og at oversettelsen vår kan brukes som et godt utgangspunkt flere steder.

Dialektbruken i Söderkåkar er frodig og oppfinnsom, og vi har lagt mye arbeid i oversettelsen. Familien på den "høyre" siden av tunet og deres omgangsvenner, samt et postbud og en politimann, boltrer seg både på dialekt og med yrkesmessige skjellsord av murer- og snekkervarianter, mens folket i det venstre huset fører et mere dannet "sprog". Fosterdatteren deres, May-Britt, snakker som dem, men sklir ut i en litt muntligere språkføring sammen med folkene til høyre.

Kr. 225,- pr. stk.

Billetter selges på Hoopla. no.
Billetter kan reserveres/selges hos Jane Finberget 41 20 32 91.

Eventuelt ledige billetter selges i døra.