Omvisningen varer i 45 minutter, kun 20 plasser.
kr. 135,- pr. billett som betales ved fremmøte i Lillehammer Kunstmuseum.

Påmelding til Kulturhuset banken v/Jane Finberget på 412 03 291

Kunstpause kl. 11:30 til 11:45 – egen påmelding via museets nettsider.