Alle kommunens korps inviteres herved til å spille en 30 minutters konsert i løpet av denne søndagen i november. Innholdet i konserten er opp til dere. Gjerne show og morro! Konsertene foregår i Festsalen fra kl 12.00 og vi holder på ut dagen. Dette er et gratis arrangement. Dere betaler ingen leie. Tidspunkt for ditt korps konsert kommer etter påmelding.

 

Påmeldingsfrist  er satt til 1.oktober 2022. Sendes pr e-post til: anne.mette.mauseth@lillehammer.kommune.no     

 

Ved spørsmål ta kontakt med Anne Mette Mauseth tlf 611 05 302/ 916 97 430