Det er et mål at bibliotekene utvikles som folkeopplysnings- og dannelsesinstitusjoner, heter det i Nasjonal bibliotekstrategi. Men mange folkebibliotek opplever at budsjettene deres stadig kuttes, samtidig som stadig flere tjenester legges til dem, det være seg utlån av sportsutstyr, hjelp med IT-tjenester, serve valgavvikling, rekruttere bøssebærere til TV-aksjonen, dele ut hurtigtester, tilby leksehjelp, betjene kommunens sentralbord og resepsjon, og være vertskap når ulike lag og foreninger har arrangementer.
Hvor går grensen for hva bibliotekene skal drive med, spør vi? Hvor blir det av litteraturen i alt dette andre?
Norsk bibliotekforening Innlandet inviterer til en samtale om bibliotekenes oppgaver nå og i framtiden. Deltakere: Anne Kari Tinnesand, biblioteksjef i Stor-Elvdal kommune. Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik kommune. Olav Brostrup Müller, kultursjef i Lillehammer kommune. Samtalen ledes av Siri Lindstad fra NBF Innlandet.

Arrangør: Norsk bibliotekforening Innlandet

Billett kr. 180,-

Billetter kan kjøpes her.

Bidragsytere: