Kritikerseminaret

Hva er det som driver litteraturkritikerne? Hvorfor er de egentlig kritikere? Som en del av årets Kritikerseminar, er noen av landets fremste kritikere invitert til å reflektere rundt hvilket litteratursyn og estetiske verdier som defineres deres egen praksis, samtidig som de retter et kritisk blikk mot hvilken sammenheng dette inngår i. Hvilke dogmer er dominerende i norsk litteraturkritikk anno 2022, og hvor ligger kritikkens blindsoner? Hver kritiker vil bringe sitt syn til torgs i enkeltstående innlegg, før de til slutt møtes i diskusjon.

Deltakere: Tom Egil Hverven, Ingunn Økland, Bernhard Ellefsen, Kaja Schjerven Mollerin.

Arrangør: Norsk Kritikerlag

Kr. 100,-.

Billetter finner du her.