VELKOMMEN TIL HUSKONSERT!

Lillehammer Kulturskole/Kulturhuset Banken vil inneværende skoleår sette opp Huskonserter i kafe Banken. Huskonsertene er åpne for alle som ønsker å være publikum.

Huskonsertene inngår som en del av opplæringen i Lillehammer Kulturskole.

Huskonsertene er et lavterskel tilbud hvor den enkelte elev får øvelse i det å stå på en scene å fremføre musikk for et publikum.

Innhold i konsertene vil variere fra dato til dato.

Huskonsertene er gratis, og har en varighet på 30. minutter.

Det er bare å møte opp – du trenger ingen billett! Håper vi ser seg!

Vi følger de nasjonale smittevernreglene, så du vil bli registrert ved oppmøte.

Ønsker du å lese om Lillehammer Kulturskole, trykk her.