Psykolog Erin Winje kommer til Lillehammer for å snakke om hjernen, psykisk helse og diabetes.

Et av målene for kvelden er å gi folk tips og triks som kan brukes i hverdagen.

Velkommen!

Gratis inngang.