HINSIDES GODT OG ONDT – OG TILBAKE IGJEN.
Om terskler og kritisk dybdesyn.

I litteraturen må det være mulig å si det som ikke får sies, i kritikken å vurdere om det var nødvendig at det ble sagt slik. Men hvem dikterer vilkårene for hva som er nødvendig? Er det upassende å skrive estetisk briljant og ikke-moraliserende om en overgriper? Er det upassende å felle en estetisk dom over en sann fortelling om vonde erfaringer? Er det overhodet mulig å skille etikk fra estetikk i forhandlingene om hva som er «passende»? Og hvor ofte leser vi litteratur i dag som får alt det vi til nå har tatt for å være passende, til å fremstå som urimelig? Om litteraturen er et sosialt medium, så er den det i kraft av å omprøve vilkårene for det sosiale, ikke for å høste likes.
Digitalt foredrag ved Kari Løvaas.

Arrangør: Norsk Kritikerlag

Lenke for deling av programpost