I tråd med politiske vedtak inviterer Lillehammers ordfører til to folkemøter i forbindelse med dimensjoneringssaken som nå er ute på høring. Hvordan bør kommunen planlegge for framtidas tjenester innen barnehage, skole og helse? Kommune-Norge er i endring og planlegging for kommende utfordringer gjøres nå. 

Det første folkemøtet holdes på Vingar grendehus, mandag 19. februar fa klokka 18.00-20.00.

Det andre folkemøtet foregår i Kulturhuset Banken, mandag 4. mars fra klokka 18.00-21.00. Dette møtet streames, du kan følge med via kommunens nettsider. 

Folkemøtene er ikke debattmøter, men åpne møter for alle som søker informasjon eller ønsker å komme med innspill. Merk at dersom du ønsker å gi inspill til selve høringssaken, så må det sendes skriftlig innen 22. mars-24.

Du kan sende inn ditt høringsinspill via e-post til:  
postmottak@lillehammer.kommune.no

Eventuelt via post til: 
Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehammer

eller ved å levere høringsinspill til servicetorget på rådhuset, Storgata 51, Lillehammer.

Her finner du innsendte høringsinnspill. 

Ytterligere informasjon om dimensjoneringssken finner du her.