Hvor viktig er norsk språk for ytringsfrihet, demokrati og samfunn?

Bruken av engelsk øker både blant barn og unge og i arbeidslivet. Også i akademia tar engelsk stadig større plass og svekker utviklingen av norsk fagspråk, som er utgangspunkt for vokabular og språkbruk i mange andre deler av samfunnet. Hvordan påvirker dette samfunnsutviklingen og like muligheter til å ytre seg og delta i samfunnsdebatten?

Panelister annonseres senere.

Arrangør: Forleggerforeningen

Kr. 180,-

Billetter finner du her.