Årets høstforestilling heter ENERGI. Vi dedikerer høstforestillingen til miljøet - og tenker gjenbruk. Vi prøver å gjenbruke det meste denne kvelden. Musikk, ord og bilder. Vi fyller hele huset med forskjellige kunstuttrykk.. Som publikummer kan du gå fra rom til rom og oppleve dette. Hver sal vil ha sitt navn. Eksempler på dette er "Når alt er sagt og gjort", "Fornybar energi, "Skaperglede" "Grønn-kultur". I en av salene vil vi også dele ut Kulturskolens venners stipend. Vi har invitert ordføreren, så håper at han kommer.