Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er "digital rettferdighet for alle aldre".

Lillehammer kommune/eldrerådet markerer eldredagen og en påfølgende senioruke. Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

Lillehammer kommune inviterer eldre til åpent møte omkring disse utfordringer og muligheter.