DIKT OM SVERIGE

«Osebol» er en 800 sider lang diktbok om Marit Kaplas hjemsted, en utkant preget av fraflytting nord i Värmland. Boka gir stemme til nesten alle av bygdas gjenværende og tilflyttede innbyggere. Møt Kapla i dialog med Jo Eggen, som har skrevet boka «Dikt om Sverige» i forbindelse med sine reiser i Sverige gjennom to år og flere årstider. Diktene handler om det svenske sosialdemokratiet og svenskenes kolossale boligbygging, men også om sentralisering, fraflytting, befolkningsnedgang og politisk splittelse.

Marit Kapla (SE) og Jo Eggen.
Moderator: Cathrine Strøm.

Lenke for deling av programpost.

Kjøp billett.