Alf Prøysens «Den vesle bygda som glømte at det var jul» tilhører våre mest kjente og kjære julefortellinger. I 2020 kom Elvebyen messingkvartett på ideen om å lage en ny versjon av fortellingen, med ny og moderne musikk. Totningen og komponist David Sætre Hveem fikk oppdraget å tonesette fortellingen. Resultatet har blitt en 40 minutters familieforestilling som passer for alle barn og unge opp til 15 år. Utøverne i kvartetten formidler historien gjennom replikker, skuespill og fortelling parallelt med at de fremfører musikken. I fortellingen om den vesle bygda har komponisten vektlagt visuell og klanglig variasjon, og skapt et unikt musikalsk univers på siden av hva vi kjenner som tradisjonelt for messingkvartetten. 

2023 er det tredje året hvor Elvebyen messingkvartett turnerer med produksjonen og den er tidligere framført til stor begeistring, på skoler, biblioteker og samfunnshus rundt om på Østlandet.

Om Elvebyen messingkvartett

Elvebyen messingkvartett ble stiftet i 2020, og har siden den gang spilt over 100 konserter – på Østlandet, Innlandet og i Rogaland. Ensemblet formidler tradisjoner og kulturarv gjennom nyskapende og unike produksjoner, og har et brennende ønske om å nå ut til barn og unge. 

Kvartetten har et eget repertoar med skreddersydde arrangementer og

transkripsjoner, og ikke minst bestillingsverk fra flere av Norges mest ettertraktede komponister. Vi tror på musikkens verdi som arena for eksistensielle erfaringer. Våre konserter skal berøre deg og gi deg opplevelser du sent vil glemme, både på tradisjonelle konsertarenaer og der du minst venter det.

Billett barn kr. 75,-
Billett voksen kr. 100,-

Billetter finner du her.