Barnehagevalget: Debatt om fremtidens barnehagetilbud i Lillehammer

Gode barnehager er viktige for barna, familiene og samfunnet.
Gode barnehager som utjevner sosiale forskjeller og som bidrar til å gi alle barn en god start på livet er en av samfunnets beste investeringer.

Men hvordan er barnehagetilbudet i Lillehammer kommune? Hvordan ser fremtiden ut? Og hvordan vil de ulike politiske partiene i kommunen utvikle tilbudet videre?

Barnehager og barnehagepolitikk bør være et sentralt tema i lokalvalgkampen i 2023. Derfor inviterer PBL Lillehammer og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) til stor barnehagedebatt.

Foreldre, ansatte og alle andre som er opptatt av fremtidens tilbud til barna i Lillehammer er hjertelig velkommen.

De lokale toppkandidatene ved høstens kommunevalg inviteres til å delta.

Velkommen til barnehagedebatt!