Hvert år deler Leser søker bok ut sin egen pris- Ordknappen. Ordknappen er et hedersmerke og går til de som har vist hvordan bøker kan utvikles for å nå alle, også de som leser i motvind.
Mottakerne av prisen har tilbakelagt en utfordrende distanse og dermed vist ferdigheter innenfor en viktig disiplin – å lage bøker for alle. Prisen tildeles forfattere, illustratører, serieskapere og oversetterne som har med eller uten samarbeid med Leser søker bok, utgitt bok i 2021 som treffer ulike type lesere. Leser søker bok deler også ut Ordknappen til en i litteraturbransjen som har vist et ekstra engasjement for å utvikle nye prosjekter som gjør bøker tilgjengelig for alle.

Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig deler ut totalt 15 priser. Hør prismottakerne lese og samtale om de prisvinnende bøkene. Lesninger ved Skuespiller Anderz Eide og musikk ved Sandra Kolstad.

I samarbeid med Leser søker bok

Gratis inngang.